FAQs Complain Problems

समाचार

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पत्र संख्या २०७७/०७८ च.नं. २३ को मिति २०७७/०४/१२ को पत्रानुसार यस सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा संचालित रोजगार सेवा केन्द्र को लागी आवश्यक प्रविधिक सहायक पदमा करारमा पदपुर्तिका लागी दरखास्त दिन हुन आवहान गरिन्छ। 

आर्थिक वर्ष: