FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/25/2023 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८-०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 11:53 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७८-०७९docx.pdf
२. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८-२०७९ ७९-८० 12/22/2022 - 11:50 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७८-२०७९.pdf
आ.व २०७९/८० आर्थिक ऐन २०७९-०३-१० ७९-८० 06/26/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बिनियोजन ऐन. २०७७ ७६/७७ 08/02/2020 - 12:02 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यपालिकाको आर्थिक ऐन.२०७७ ७६/७७ 08/02/2020 - 11:57 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन सान्नी त्रिबेणी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते) ७५/७६ 09/22/2018 - 18:05 PDF icon download3.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते) ७५/७६ 09/22/2018 - 18:04 PDF icon document2.pdf
सान्नी त्रिवेणी गाउँपालीकाको आ‍.व. २०७५।०७६ को विनियोजन ऐन, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते) ७५/७६ 09/22/2018 - 18:02 PDF icon document1.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते) ७५/७६ 09/22/2018 - 17:57 PDF icon document.pdf