FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कार्यादेश दिईएको सम्बन्धमा (श्री नेपाल पब्लिक सर्मिला जे.भी)

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालय अन्तर्गत आ.ब २०७८/०७९ मा गाउँपालिका प्रशासकिय भवन निर्माणको लागी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन शाखा काठमाडौ बाट ६० प्रतिशत र यस गाउँपालिाका बाट ४० प्रतिशतरकम बाट मिति २०७८/१२/२५ गते हिमालय टाईम्समा आवहान प्रकाशित सूचना अनुसार ठेक्का नं IFB

कोभड १९ हस्पिटलमा ८ ‍औ तहको (मेडिकल अधिकृत) पदमा सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धमा सूचना

प्रस्तुत बिषयमा यस सान्नीत्रिबेणी गाउँपालिकाको मिति २०७८/४/३२ को निर्णय अनुसार यस पालिकामा ५ वेडको कोभिड १९ अस्थाई  अस्पताल संचालनका लागि तपशिल अनुसारको कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले प्रचलित कानुन अनुसार योग्यता पुगेका नेपालि नागरीकहरु बाट सुचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयम

कार्य स्मपादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

कार्य स्मपादन जमानत सहित आजको मिति दिखि १५ दिन भित्र ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

१. छापे भातेज्यूला त्रिवेणी पाटन घो.बा योजना

२. चसु गाई गौडा पत्तेबाडी ग्रामिण सडक निर्माण योजना

३. उजेलगाउँ देउगौडा लुयाँटा ग्रामिण सडक निर्माण योजना

Invitation For Bid

Invitation for Hardcopy Bids for the Procurement Supply, Delivery, Installation of Computer, Printer and Wireless Modem.

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्भमा सूचना

यस गाउँपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ को लागि  प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तपशिल बमोजिमका कर्मचारी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उमेदवारहरु बाट मिति २०७७/०८/२४ गते भित्र दरखास्त आवहान गरिएको छ।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्तावना आवहान सम्बनधी सूचना।

रैथाने बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ४ देखी वडा नं ९ सम्म कोदो उत्पादन बजारिकरण सम्बन्धी सूचना।