FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

खोप अभियान सञ्चालनन हुने सम्बन्धमा ।

खोप अभियान सञ्चालनन हुने सम्बन्धमा ।

पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्‍वान गरिएको सूचना.

यस गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा आ.व.

Invitation for Seal quotation

Sanni Tribenni Rural Municipality, Office of the Rural Municipality Executive, Mehalmudi Kalikot, Invites electronic bids from eligible bidders, Fabricate steel parts of the trial bridge under National Competitive Bidding and seal quotation bidding procedures with contract details as follows

सहकारी मार्फत कृषि तथा पशुपंक्षि उपज बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

सहकारी मार्फत कृषि तथा पशुपंक्षि उपज बजारीकरण सहयोग कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

(प्रथम पटक सुचना प्रकाशन मिति २०८०/१२/०१)

पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको सूचना ।

पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको सूचना ।पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको सूचना ।

(प्रथम पटक सुचना प्रकाशन मिति २०८०/१२/०१)

Pages