FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

यस गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, बालविकास केन्द्र र सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको आ.व. २०७९/०८० को लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

 यस गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, बालविकास केन्द्र र सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको आ.व. २०७९/०८० को लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

सरकारी सवारी साधन सम्बन्धमा जरुरी सुचना ।

सरकारी सवारी साधन सम्बन्धमा जरुरी सुचना ।

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना 

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना 

गाउँपालिका स्तरिय कृषक सुचिकरण सम्बन्धी सुचना ।

गाउँपालिका स्तरिय कृषक सुचिकरण सम्बन्धी सुचना ।

Pages