FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०२/०९

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित 

 

बिज्ञापन नं २/२०७९/०८० ल्याव टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

बिज्ञापन नं ४/२०७९/०८० कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

बिज्ञापन नं ३/२०७९/०८० अमिन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

बिज्ञापन नं ३/२०७९/०८० अमिन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

अमिन, ल्याव टेक्निसियन र का.स पदको लिखित परिक्षाको सुचना प्रकाशन गरिएको बारे।

अमिन, ल्याव टेक्निसियन र का.स पदको लिखित परिक्षाको सुचना प्रकाशन गरिएको बारे ।

Pages