FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

आ.ब २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

कार्य स्मपादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

कार्य स्मपादन जमानत सहित आजको मिति दिखि १५ दिन भित्र ठेक्का सम्झौता गर्न आउन बारे।

१. छापे भातेज्यूला त्रिवेणी पाटन घो.बा योजना

२. चसु गाई गौडा पत्तेबाडी ग्रामिण सडक निर्माण योजना

३. उजेलगाउँ देउगौडा लुयाँटा ग्रामिण सडक निर्माण योजना

Invitation For Bid

Invitation for Hardcopy Bids for the Procurement Supply, Delivery, Installation of Computer, Printer and Wireless Modem.

दस्तावेज: 

Pages