FAQs Complain Problems

समाचार

नगर परिषदको निर्णय

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते)

स्थानीय राजपत्र प्रकाश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

दस्तावेज: 

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

दस्तावेज: 

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालीकाको आ‍.व. २०७५।०७६ को विनियोजन ऐन, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते).

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चितकोषबाट केही रकम गर्ने र बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालीकाको आ‍.व. २०७५।०७६ को आर्थिक ऐन

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाबो अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलार्इ कार्यन्वयन गर्न बनेको बिधेयक

दस्तावेज: 

Pages