FAQs Complain Problems

समाचार

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालीकाको आ‍.व. २०७५।०७६ को विनियोजन ऐन, २०७५ (प्रमाणित मिति २०७५।०३।१९ गते).

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चितकोषबाट केही रकम गर्ने र बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन

आर्थिक वर्ष: