FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना ।

यस कार्यालयाको आ.ब. २०७७/०७८ को नेपाल जलबायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-२ (NCCSP2) को लागी सब-ईन्जिनियर र सामाजिक परिचालक पदको लागी खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षा द्वारा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नाका लागी बिज्ञापन प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ। 

आर्थिक वर्ष: