FAQs Complain Problems

सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा नं ८ र ९ मा परेका योजनाहरुको गाउँपालिका अध्यक्ष श्री मोहन बहादुर के.सी ज्यू र उपाध्यक्ष श्री पार्वती संज्याल ज्यू द्धारा गरिएका अनुगमनका केही दृष्यहरु