FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

आ.व २०७९/०८० को रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बजारिकरण तथा ब्राण्डिङका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना

आ.व २०७९/०८० को रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बजारिकरण तथा ब्राण्डिङका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व २०७९/०८० को रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मेसिन तथा उपकरण सहयोगका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना

आ.व २०७९/०८० को रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मेसिन तथा उपकरण सहयोगका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व २०७९/०८० को रैथाने बाली प्रवर्धन अन्तर्गत नमुना भकारो सुधार अभियान/सुधारिएको गोठेमेलको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व २०७९/०८० मा सञ्चालन भएका दलहन बाली वस्तुका सञ्चालन भएका साना किसान व्यवसायिक पकेट विकास कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व २०७८/०७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FIDUCIARY RISK ASSESSMENT को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages