FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना 

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन र सम्झौता गर्न आउने सुचना 

गाउँपालिका स्तरिय कृषक सुचिकरण सम्बन्धी सुचना ।

गाउँपालिका स्तरिय कृषक सुचिकरण सम्बन्धी सुचना ।

चालु आ.व. २०७९/०८० को भुक्तानी र खाता बन्द हुने सुचना

              बिषयः चालु आ.व. २०७९/080 को भुक्तानी र खाता बन्द हुने सम्बन्धमा ।

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०२/०९

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धि सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित 

 

Pages